Souhlas pro registraci zákaznického účtu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace zákaznického účtu ke stažení ve formátu PDF

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace zákaznického účtu

Zaškrtnutím políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů a dokončením registrace kliknutím na tlačítko Registrovat poskytujete výslovný souhlas společnosti Miluše Hrubá, se sídlem K Holyni 150/7, Praha 5, IČ 16186427 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • fakturační adresu;
 • dodací adresu;
 • historii objednávek;

pokud se jedná o fyzickou osobu podnikající, tak

 • název společnosti
 • DIČ

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu;
 2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu stejné činnosti podnikání firmy nebo do doby, než souhlas odvoláte, a to za účelem:

 1. zřízení a administrace zákaznického účtu
 2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel hostingových a e-shopových řešení Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675;
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním žádosti o odstranění na adresu: Miluše Hrubá, K Holyni 150/7, 154 00 Praha-Slivenec nebo na e-mail obchod@swim-relax.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace je platný od 25.5.2018, o případných změnách informujeme registrované zákazníky e-mailem a aktuální znění je vždy dostupné na webu swim-relax.cz.